O NAS

Specjalnością naszej firmy jest zarządzanie nieruchomościami wybudowanymi przez Grupę Masterm. Jako firma zarządzająca posiadamy niemal 10-letnie doświadczenie na poznańskim rynku.
Stawiamy na długofalowe relacje z naszymi klientami, nad którymi kompleksowa opiekę roztaczamy już od momentu odbioru lokalu.
Budynki, którymi zarządzamy, to przede wszystkim budynki wielorodzinne z funkcją usługową oraz budynki biurowe, w sumie jest to prawie 50 tys m2 powierzchni użytkowej i ponad 500 lokali mieszkalnych i usługowych.
Dyspnujemy wykwalifikowaną kadrą oraz wygodnym oprogramowaniem do obsługi wspólnot mieszkaniowych. Przy obsłudze budynków współpracujemy z renomowanymi firmami na wielkopolskim rynku.
Stawiamy na jakość i skuteczności, gdyż kierujemy się zasadą, że PAŃSTWA DOM TO NASZA WIZYTÓWKA.

KOMPLEKSOWA USŁUGA ZARZĄDZANIA WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI OBEJMUJE:

1. Obsługę administracyjną i prawną:

 • Zapewnienie dostaw energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu śmieci itd.

 • Zawieranie pozostałych umów niezbędnych do utrzymania nieruchomości w tym umów dotyczących utrzymania porządku i czystości oraz utrzymania zieleni

 • Kontrola realizacji zapisów umownych

 • Przygotowanie projektów uchwał oraz zebrań wspólnot

 • Ubezpieczenie nieruchomości

 • Weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców.

 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty.

 • Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej.

2. Obsługę księgowo-finansową i windykacyjną:

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej

 • Nadzorowanie rachunków bankowych

 • Nadzorowanie wpłat wnoszonych przez właścicieli

 • Windykację należności

 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego planu gospodarczego itd.

3. Obsługę techniczną:

 • Bieżącą kontrolę stanu technicznego nieruchomości

 • Usuwanie awarii i ich skutków

 • Przeprowadzanie remontów i napraw

 • Zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości oraz urządzeń stanowiących jej wyposażenie

 • Prowadzenie książki obiektu oraz dokumentacji technicznej

 • 24- godzinną obsługę awarii